Home

Creative Learning & Travel Experiences

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์อาหาร (Eat) การลงมือทำ (Do) การออกเดินทาง (Go) และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ (Open)

Services

What We Do


Eat

บริการจัดประสบการณ์อาหารท้องถิ่นเรียนรู้ภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์อาหารในภูมิภาคต่างๆ

DIY

บริการจัดกิจกรรม workshop แบบ DIY เพื่อการใช้ชีวิตสร้างสรรค์อย่างมีสไตล์ เรียนรู้การพึ่งพาธรรมชาติด้วยตัวเอง

Go Travel

บริการจัดทริปเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ออกเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังชีวิต

EDGO EXPERIENCES

We create experiences


Authentic

Expert

Memorable

nature-friendly

ปรัชญาของเรา| Philosophy

เราเชื่อในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เน้นในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดที่คนเราต้องประสบไปจนถึงปรัชญาชั้นสูงที่ต้องใช้การฟังให้มาก EAT. ประสบการณ์ของมนุษย์เราอาจเริ่มง่ายๆที่อาหารที่เรากินเข้าไป อาหารอาจเป็นสื่อแรกที่ทำให้เราออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ความอยากรู้ว่าส่วนผสมในอาหารเดินทางมาอย่างไรนั้นเป็นประสบการณ์หนึ่งทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด DO. มือของเราเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ด้วยการลงมือทำสิ่งต่างๆ การได้สัมผัสกับหิน ดิน ทราย ต้นไม้ ใบไม้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบประสาทและสมองของมนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อน GO. การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงเพราะการได้ยินได้ฟังในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น ทว่าต้องออกเดินทางไปหาประสบการณ์ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตามป่าเขาลำน้ำ ทะเล ชนบทหรือในเมือง การเดินทางออกไปจากพื้นที่ที่คุ้นเคยเพียงชั่วเวลาสั้นสร้างการเรียนรู้อย่างมหาศาล OPEN. การเรียนรู้ของเราคงไม่สมบูรณ์แน่หากเป็นการเรียนรู้แค่ภายในความคิดของตน ดังนั้นการจะสร้างให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์ได้ จำเป็นที่เราต้องเปิดรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ที่ได้ค้นพบ การเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เป้าหมายหลักของเรา คือ การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญานั้นต่อไป

เราทำงานผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการได้กิน (Eat) การได้ลงมือทำ (Do) การได้ออกเดินทาง (Go) และการได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ (Open)

เรื่องราวน่าสนใจ

เที่ยวเมืองลอง กับมุมมองใหม่

อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมืองเล็กๆน่ารักตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา มีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนตัวอยู่หลายอย่าง ใครที่เคยได้ยินเรื่องราวของเมืองแพร่แห่ระเบิด เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองลองนี่เองเมืองลองมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่ธรรมดา บรรยากาศเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆอาหารการกินในพื้นที่ มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ขนมจีนน้ำย้อยรสชาติจัดจ้าน ลาบที่มีเครื่องเทศท้องถิ่นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์สุรากลั่นชมชนรสดี มีความสุขุมนุ่มลึกหาเรียนรู้ได้ในพื้นที่ ความไม่ธรรมดาอยู่ที่ฟืนไม้สักที่ใช้ต้มเหล้า สนใจเรียนรู้และเดินทางกับเราติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม edgoexperiences@gmail.com

Eat. Do. Go. Open

ปรัชญาของ EDGO Experiences เราเชื่อในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เน้นในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดที่คนเราต้องประสบไปจนถึงปรัชญาชั้นสูงที่ต้องใช้การฟังให้มาก EAT. ประสบการณ์ของมนุษย์เราอาจเริ่มง่ายๆที่อาหารที่เรากินเข้าไป อาหารอาจเป็นสื่อแรกที่ทำให้เราออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ความอยากรู้ว่าส่วนผสมในอาหารเดินทางมาอย่างไรนั้นเป็นประสบการณ์หนึ่งทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด DO. มือของเราเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ด้วยการลงมือทำสิ่งต่างๆ การได้สัมผัสกับหิน ดิน ทราย ต้นไม้ ใบไม้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบประสาทและสมองของมนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อน GO. การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงเพราะการได้ยินได้ฟังในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น ทว่าต้องออกเดินทางไปหาประสบการณ์ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตามป่าเขาลำน้ำ ทะเล ชนบทหรือในเมือง การเดินทางออกไปจากพื้นที่ที่คุ้นเคยเพียงชั่วเวลาสั้นสร้างการเรียนรู้อย่างมหาศาล OPEN. การเรียนรู้ของเราคงไม่สมบูรณ์แน่หากเป็นการเรียนรู้แค่ภายในความคิดของตน ดังนั้นการจะสร้างให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์ได้ จำเป็นที่เราต้องเปิดรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ที่ได้ค้นพบ การเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด http://www.edgoexperiences.com

ฤดูแห่งชีวิตใหม่: Season of new life

แม้ใครๆจะว่าฤดูร้อนเป็นฤดูแห่งความแห้งแล้ง แต่จากการสำรวจบนพื้นดินอันแห้งแล้งก็จะพบกับชีวิตใหม่ของพืชพรรณที่งอกงามโผล่พ้นผิวดินอย่างน่าอัศจรรย์ บนยอดไม้เองก็จะพบกับใบอ่อนที่เริ่มผลิออกจากกิ่งอันแห้งแล้ง ความอัศจจรย์แห่งฤดูกาลมีให้เห็นอยู่ทั่วไป เมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินต่างอาศัยความร้อนจากพระอาทิตย์ในการแตกรากผลิใบ ความชุ่มชื้นจากผิวดินจากการกลั่นตัวของหยดน้ำค้างยามเช้า แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น รอเพียงฝนห่าใหญ่ตอนปลายฤดู พืชพรรณทั้งหลายก็พร้อมจะงอกงามเป็นอาหารหล่อเลี้ยงระบบนิเวศของโลกต่อไป #ฤดูร้อน #พืชงอกงาม #ระบบนิเวศ #แสงแดด มาเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศพืชพรรณกับเรา #EDGOexperiences edgoexpereinces@gmail.com