ฤดูแห่งชีวิตใหม่: Season of new life

close-up-cultivation-environment-1002703

แม้ใครๆจะว่าฤดูร้อนเป็นฤดูแห่งความแห้งแล้ง แต่จากการสำรวจบนพื้นดินอันแห้งแล้งก็จะพบกับชีวิตใหม่ของพืชพรรณที่งอกงามโผล่พ้นผิวดินอย่างน่าอัศจรรย์ บนยอดไม้เองก็จะพบกับใบอ่อนที่เริ่มผลิออกจากกิ่งอันแห้งแล้ง ความอัศจจรย์แห่งฤดูกาลมีให้เห็นอยู่ทั่วไป เมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินต่างอาศัยความร้อนจากพระอาทิตย์ในการแตกรากผลิใบ ความชุ่มชื้นจากผิวดินจากการกลั่นตัวของหยดน้ำค้างยามเช้า แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น รอเพียงฝนห่าใหญ่ตอนปลายฤดู พืชพรรณทั้งหลายก็พร้อมจะงอกงามเป็นอาหารหล่อเลี้ยงระบบนิเวศของโลกต่อไป

#ฤดูร้อน #พืชงอกงาม #ระบบนิเวศ #แสงแดด

มาเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศพืชพรรณกับเรา #EDGOexperiences


edgoexpereinces@gmail.com

Published by EDGO

creative​ learning​ and travel experience​s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: